Färgensjöarnas FVO


« Tillbaka

Förekommande fiskarter

Mört - Mycket vanligt

Gös - Mycket vanligt

Gädda - Mycket vanligt

Abborre - Mycket vanligt

Braxen - Vanligt

Ål - Mindre vanligt

Sutare - Mindre vanligt

Siklöja - Mindre vanligt

Lake - Mindre vanligt

Om området

Färgensjöarna: Stora Färgen, Södra Färgen, Mellan Färgen, Yabergssjön, Holmsjön, Hallsjön

 

   
Kontaktperson
Ulf Christensson
Åker Södergård 501
31492 Långaryd
Mobil: 073-8179816
E-post: christensson.uc@gmail.com

Försäljning fiskekort
Conny Christensson
Åker Södergård 501
31492 Långaryd
Tel: 0345-13057
Se komplett lista på www.fargensjoarna.se  

Uthyrning av båt

Conny Christensson
Åker Södergård 501
31492 Långaryd
Tel: 0345-13057

Arne Larsson
Seglehult
31491 Hyltebruk
Tel: 0345-14028Hushållningssällskapet  Fiskeområde Halland Region Halland Europeiske fiskefonden Länsstyrelserna