Färda-Kroksjöns FVO


« Tillbaka

Förekommande fiskarter

Mört - Mycket vanligt

Gädda - Mycket vanligt

Abborre - Mycket vanligt

Braxen - Vanligt

Ål - Mindre vanligt

Om området

Harasjön, Starrsjön, Norrsjön, Sörsjön, Kroksjön, Harasjöbäcken, Unneån

Kontaktperson:
Sune Palm
Norra vägen 23 310 83 Unnaryd
Telefon: 0733-718377
E-post: lars.peyronson@telia.com

 

Försäljning av fiskekort:
Unnaryds Kiosk – 0371 – 60398
Unnaryds Bilverkstad – 0371 – 60342

 Hushållningssällskapet  Fiskeområde Halland Region Halland Europeiske fiskefonden Länsstyrelserna