Fegens FVOF


« Tillbaka

Förekommande fiskarter

Lake - Mycket vanligt

Gös - Mycket vanligt

Braxen - Mycket vanligt

Ål - Vanligt

Gädda - Vanligt

Abborre - Vanligt

Sutare - Mindre vanligt

Siklöja - Mindre vanligt

Om området

Fegen ligger i gränslandet mellan Hallands, Jönköpings och Västra Götalands län. Sjön har en karaktär med flera smala fjärdar, grunda vikar, stora pelagiska områden, stora djup och en fiskfauna utöver det vanliga. I sjön finns totalt 17 fiskarter och det erbjuds ett varierat fiske med allt från gös till storgädda.

Kontaktperson:
Monica Carlsson Ordf.
Strättebo, 31062 Fegen
Telefon: 0346-61143, 073-8286017
E-post: monica@fegenfiske.se

För mer information besök:

www.fegenfiske.se
www.ifiske.se             Hushållningssällskapet  Fiskeområde Halland Region Halland Europeiske fiskefonden Länsstyrelserna