Sandsjöns FVO


« Tillbaka

Förekommande fiskarter

Gädda - Mycket vanligt

Abborre - Mycket vanligt

Mört - Vanligt

Braxen - Vanligt

Sutare - Mindre vanligt

Bäcköring - Mindre vanligt

Ål - Mindre vanligt

Om området

Sandsjön, del av Klubbån  


Kontaktperson
Morgan Eriksson
Lahult 102. 31442 Rydöbruk
Telefon: 070-52 21 093
E-post: lahult@mail.com

Försäljning fiskekort
Morgan Eriksson
Lahult 102
31442 Rydöbruk
Tel: 0705221093

Uthyrning av båt
Morgan Eriksson
Lahult 102
31442 Rydöbruk
Tel: 0705221093Hushållningssällskapet  Fiskeområde Halland Region Halland Europeiske fiskefonden Länsstyrelserna