Tolkens FVO


« Tillbaka

Förekommande fiskarter

Siklöja - Mycket vanligt

Sarv - Mycket vanligt

Gädda - Mycket vanligt

Abborre - Mycket vanligt

Sutare - Vanligt

Braxen - Vanligt

Ål - Mindre vanligt

Gös - Mindre vanligt

Bäcköring - Mindre vanligt

Om området

Tolken, del av Torestorps ån. Del av Hyltenäs kanalen  
 
Kontaktperson
Kjell Svensson
Holmen
Telefon: 0725-197901
E-post: kjell.helene@hotmail.com

Försäljning fiskekort
Trendhuset i Torestorp
Patrik Elander, Kammarholmen
Telefon: 0320-55772

Skene Järn
Telefon: 0320-195 00

Turistbyrån i Kinna
Telefon: 0320-21 72 70

Lennart Åkesson, Kungsäter
Telefon: 0320-813 26
 Hushållningssällskapet  Fiskeområde Halland Region Halland Europeiske fiskefonden Länsstyrelserna